હોમ » , , , , , , » ગણિતના સૂત્રો - ધો.6 થી કોલેજ સુધી

ગણિતના સૂત્રો - ધો.6 થી કોલેજ સુધીનમસ્કાર...
ગણિતના સૂત્રો આપણે યાદ રાખવા પડે છે પણ જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે બધા સૂત્રો એક સાથે નથી મળી શકતા.

આ સમસ્યાનું સમાધાન અહીં તમને મળી જશે. હા...ધોરણ 6 થી લઈને ડિગ્રી, ડિપ્લોમા, B.Sc. કે અન્ય કોઈ કોલેજ કોર્સના ગણિતના સૂત્રો મુકેલ છે.

માત્ર એક પીડીએફ ફાઈલમાં તમામ સૂત્રો અને અંગ્રેજી ભાષામાં છે. આ ફાઈલની સાઈઝ માત્ર 903 kb છે.

આ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા :- અહીં ક્લિક કરો

તમારા બ્લોગ અને મિત્રો સુધી શેર સુધી. વધુ માહિતી માટે જોતા રહો www.vishalvigyan.in

1 comments:

Copyright 2016 @ VISHAL VIGYAN. Blogger દ્વારા સંચાલિત.