હોમ » , » ગણિતનું ઉપયોગી મટીરીયલ PDF ફાઈલમાં

ગણિતનું ઉપયોગી મટીરીયલ PDF ફાઈલમાં


નમસ્કાર મિત્રો...
કોઈપણ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારીના ગણિત-વિજ્ઞાન વિષય માટે આ વેબસાઈટ તમને ઉપયોગી થતી રહે છે. અહી તમને ઉપયોગી મટીરીયલ હું મુકુ છુ. જે બાળકોને પણ ઉપયોગી હોય છે.

અહી આ લેખમાં તમારા માટે ગણિતનું ખાસ મટીરીયલ લઈને આવ્યો છું. આ મટીરીયલ PDF ફાઈલમાં મળી રહેશે અને GKGRIP નામની વેબસાઈટ દ્વારા તૈયાર કરેલ છે.

આ મટીરીયલને ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો :
www.gkgrip.com/math.php

આ સિવાય મારા બીજા મટીરીયલ જેવા કે...
1. ગણિતની ટૂંકી રીતો માટે :- ક્લિક કરો
2. સામાન્ય વિજ્ઞાન ઓનલાઈન ક્વિઝ માટે :- ક્લિક કરો

0 comments:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Copyright 2016 @ VISHAL VIGYAN. Blogger દ્વારા સંચાલિત.