હોમ » , , » વિવિધ માપનના એકમો (Measurement Unit) માત્ર એક PDF ફાઈલમાં

વિવિધ માપનના એકમો (Measurement Unit) માત્ર એક PDF ફાઈલમાં

નમસ્કાર...
મિત્રો આ ફાઈલ આપને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે ઉપયોગી થશે. સાથે જ તમારી શાળાના બાળકોને પણ ઉપયોગી થશે.

અહી વિવિધ માપન એકમો (Measurement Unit) ની PDF ફાઈલ મુકેલી છે. આ ફાઈલ અંગ્રેજી ભાષામાં છે. જેથી વધુ ઉપયોગી થઈ શકે. તો હમણા જ ડાઉનલોડ કરો નીચેથી.

■ માપન એકમો PDF ફાઈલ :- CLICK & DOWNLOAD
- ફાઈલની સાઈઝ 860 KB

0 comments:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Copyright 2016 @ VISHAL VIGYAN. Blogger દ્વારા સંચાલિત.