હોમ » , , » 1 થી 20 તત્વોના નામ યાદ રાખો - ટૂંકી રીત

1 થી 20 તત્વોના નામ યાદ રાખો - ટૂંકી રીત

નમસ્કાર...
ધોરણ-8 વિજ્ઞાનના બીજા સત્રમાં પ્રકરણ-2 માં બાળકોને 1 થી 20 તત્વોના નામ યાદ રાખવાના હોય છે. તો તે તેમને થોડું અઘરૂ પડે છે. તો સહેલાઈથી યાદ રાખવાની રીત અહી મુકુ છું.

અહી એક કલરફુલ PDF ફાઈલ મેં બનાવીને મુકી છે. તેમાં 1 થી 20 તત્વોના નામ યાદ રાખવાની ટૂંકી રીત મુકેલ છે. તો ડાઉનલોડ કરો નીચેથી...

પ્રથમ 20 તત્વોના નામ ટૂંકી રીત PDF :- DOWNLOAD
માત્ર 180 kb જેટલી નાની સાઈઝ.

આ માહિતી આગળ ફોરવર્ડ કરો અને તમામ શિક્ષકો-બાળકો સુધી શેર પણ કરો.

0 comments:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Copyright 2016 @ VISHAL VIGYAN. Blogger દ્વારા સંચાલિત.