હોમ » , , » ગણિત ગમ્મતની ઈ-બુક કરો ડાઉનલોડ - PDF ફાઈલ

ગણિત ગમ્મતની ઈ-બુક કરો ડાઉનલોડ - PDF ફાઈલ

હેલ્લો....
ગણિતની બે ક્વિઝ બાદ ગણિત સપ્તાહની ઉજવણી માટે ખાસ આ ઈ-બુક બનાવીને મુકેલ છે.

અહી વિવિધ ગણિતની પ્રવૃતિઓ આપેલી છે. તેના માટે મે એક બીજી પીડીએફ ફાઈલમાં ઈ-બુક બનાવી છે. આ ફાઈલ બાળકો, શિક્ષકો બંન્ને માટે ઉપયોગી રહેશે. ગણિત મંડળની પ્રવૃતિઓમાં પણ ઉપયોગી નીવડશે.

ઈ-બુક ડાઉનલોડ કરતા :- CLICK HERE & DOWNLOAD
ફાઈલની સાઈઝ માત્ર 1.19 MB.

આ ફાઈલની સૌથી વધુ શેર કરો. તમારી વેબસાઈટ અને બ્લોગ પર પણ મુકો અને શેર કરો.

જોતા રહો www.vishalvigyan.blogspot.in

0 comments:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Copyright 2016 @ VISHAL VIGYAN. Blogger દ્વારા સંચાલિત.