હોમ » , » ગણિત કમ્પ્યુટર ક્વિઝ ગેમ - બાળકોને રમાડી શકાશે

ગણિત કમ્પ્યુટર ક્વિઝ ગેમ - બાળકોને રમાડી શકાશે

સામાન્ય ગણિત કમ્પ્યુટર ક્વિઝ ગેમ અહી મુકેલ છે. આ ખાસ ગણિત સપ્તાહ માટેની ગેમ છે. જેમા બાળકોને તમે આ ક્વિઝ રમાડી શકો છો.

શાળામાં ક્વિઝ કેમ રમાડવી તેની માહિતી અને નિયમો એક PDF ફાઈલમાં મુકેલ છે. ગેમ અને આ નિયમો બન્ને એક zip ફાઈલમાંં છે. જે નીચેથી Download કરી શકાશે.

ગણિત ક્વિઝ ગેમ અને નિયમો માટે zip ફાઈલ  :- CLICK HERE FOR DOWNLOAD
→ફાઈલ સાઈઝ 3 MB.
→ક્વિઝ નિર્માણ :- વિશાલપુરી ગૌસ્વામી

નોંધ :- અહી મુકેલ ગેમ ચલાવવા માટે તમારા કમ્પ્યુટરમાં Adobe Flash Player હોવું જોઈએ અને zip ફાઈલને ખોલવા માટે Winzip સોફ્ટવેર જરૂરી છે. ન હોય તો અહી તેમના નામ પર ક્લિક કરી ઈનસ્ટોલ કરો.

બીજી મુકેલ ગેમો ડાઉનલોડ કરવા :- અહી ક્લિક કરો

જોતા રહો આ બ્લોગ.

3 comments:

Copyright 2016 @ VISHAL VIGYAN. Blogger દ્વારા સંચાલિત.